menuordersearch
danapub.ir

جوهر دین

۱۳۹۵/۵/۶ چهارشنبه
(0)
(0)
جوهر دین
جوهر دین
بسم الله الرحمن الرحیم 
الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم 
سلام علیکم ،صبح همگی بخیر

در سوره ی بقره می خوانیم که : 
الذین آمنوا اشد حبا لله (16)  
ودر سوره ی مائده می خوانیم که : 
یحبهم و یحبونه ( 54) 
در ادبیات فارسی هم می خوانیم که : 
دین رسمی و دین مقبول همان ( دین عشق ) است. 
ودر حدیث آمده است که : 
هل الدین الا الحب و البغض فی الله. 
آیا دین غیر از این است که انسان
 ( هر چه را دوست دارد به خاطر معشوق یعنی الله باشد، و هر چه را دوست ندارد همان است که خاطر معشوق یعنی خدا از آن بری باشد )

در قرآن کریم بطور مکرر خداوند خوش آمد و ناخوش آمد های خود را برای عاشقان بیان کرده است :
 خدا  ،پاکان را دوست دارد. 
خدا صادقان را دوست دارد. 
خدا متواضعان را دوست دارد. 
خدا عادلان و داد پیشگان را دوست دارد. 
و...
خدا 
متکبران را دوست ندارد. 
خدا 
دروغ گویان را دوست ندارد. 
خدا 
متجاوزان را دوست ندارد 
و...

پس جانان معشوق هر آن چه را می پسندد ، و هر آن چه را نمی پسندد را بر شمرده است ،و عاشق هم باید هر آن چه جانان و معشوق می پسندد، بپسندد و هر آن چه جانان و معشوق نمی پسندد ،نپسندد.

یکی درد و یکی درمان پسندد 
یکی وصل و یکی هجران پسندد. 
من از درمان و درد و وصل و هجران. 
پسندم آن چه را جانان پسندد. 
بابا طاهر

هماهنگ کردن  ، دوستی و حب خود با دوستی و حب  خدا و همان کردن بغض خود با بغض خدا  { جوهر دین} است.  به عبارت دیگر 
جوهر دین یعنی حالت تسلیم  در برابر خدا  یعنی  کسی را که حب و بغضش برای خداست ، مسلمان و متقی نامند.

قرآن کریم نازل شده است برای هدایت این گروه از انسانهای مسلمان متقی ،  
ذالک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین. / بقره 
این کتاب قرآن برای هدایت انسانهای متقی  و مسلم و تسلیم امر خدا که حب و بغضش برای خداست ، و پسندد آن چه را جانان پسندد ،نازل شده است.

هر کس { جوهر تقوا دارد ، هر کس ،جوهر دین دارد ،هر کس  حب و بغضش برای خداست ،این قرآن او را هدایت می کند ، 
یعنی کسی به اعتبار آن که به مقام تقوا رسیده است  و یا خواهد رسید و جوهر تقوا یعنی حالت تسلیم در برابر حق را داشته باشد به وسیله ی { این کتاب _ قرآن_ } هدایت می شود. 
روی دیگر سخن این است که 
اگر کسی به مقام پرهیز از ناحق نرسیده باشد ، ،[ صادق نباشد ، پاک نباشد ، متواضع نباشد عادل نباشد ،] مومن و مسلم نباشد   حداقل کافر مستعد و ،روشندل نباشد ،از این کتاب قرآن ولو مکرر بخواند آنهم با صوت خوش ولو حافظ آن هم باشد  ولو بطور مشهور  مانند تیمور گورکانی از آخر به اول از حفظ بخواند ،بهره ای نخواهد برد و به وسیله ی این کتاب هدایت ( قرآن )هدایت نمی شود و از این کتاب بهره ای نخواهد برد. بلکه ای بسا این کتاب او را گمراه تر هم کند ودر هواهای نفسانیش متمکن سازد. 
چنان که خداوند فرموده است : 
یضل به کثیرا و یهدی به کثیر ا ( بقره 26) 
یعنی این کتاب قرآن بسیاری را که اهل تقوا هستند و اهل  حب و بغض الهی هستند  واز ناحق پرهیز می کنند هدایت می کند.

زآن که از قرآن بسی گمره شدند. 
زین رسن قومی درون چه( چاه) شدند. 
مر رسن را نیست جرمی ای عنود. 
چون تو را سودای سر بالا نبود. 
تو درون چاه رفتستی ز کاخ.
چه گنه دارد جهانهای فراخ ؟!

مولوی با استعانت از آیه ی 82 سوره ی اسرا از قرآن کریم که 
وننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمومنین و لایزیدالظالمین الا خسارا. 
ابیات فوق را سروده است 

اگر مومن  و مسلم و اهل ایمان و اهل تسلیم هستی
و اگر سرکش و عنود نیستی ، اگر ظالم نیستی ، 
بدان که  اگر بدین رسن هدایت یعنی قرآن چنگ بزنی تو را از چاه به کاخ ،از ظلمت به نور خواهد رسانید ،این قرآن تو را به  مقام رضای پروردگار می رساند. 
{ به شرطی که جوهر دین را داشته باشی و حب و بغض خود را با حب و بغض خدای خود هماهنگ کنی. 
آنچه خدا می پسندد بپسندی ،آنچه خدا نمی پسندد نپسندی.

کوهم و هستی من بنیاد اوست. 
ور شوم چون کاه بادم باد اوست. 
جز به باد او نجنبد میل من. 
نیست جز عشق احد سر خیل من. 
تا احب لله آید ،نام من. 
تا که ابغض لله آید کام من. 
بغض من لله عطا لله و بس. 
جمله لله ام نیم ( نی ام ) من آن ( مال )کس .
 مولوی / مثنوی

جوهر دین 
حب و بغض فی الله است. 
جوهر ادیان ( دین) پرستش خدا و دوری از پرستش هر چیز یا خلق دیگر غیر از خداست و چون معنی خدا با حق و حقیقت و زیبایی و نیکوی و دانایی آمیخته است  تعبیر دیگر سخن این است که ما آدمیان باید 
پیوسته به راه حق برویم و حقیقت را زیر پا نگذاریم
 و چیزی به جای حق و حقیقت بر نگزینیم و هوای نفسانی و  خیالات باطل خود را بر حق برتری ندهیم  
و نیز تسلیم زیبایی و نیکوی و دانایی باشیم  
و اغراض شخصی ما چهره ی زیبایی و چهره ی علم و معرفت را نپوشاند
  و معانی غیر از حقیقت و زیبایی و جمال و....به ما حکومت نکند
 و این است معنای حکومت حق و حق سالاری. 
واین است { جوهر دین }

مگر ابراهیم خلیل خدا نفرمود : 
" من روی خود را به جانب آن کس کردم که آفریدگار آسمانها و زمین است "
 این روی در خدا کردن ، یک رویداد بزرگ زندگی آدمی است که به برکت آن : 
انسان  از پریشانی و پراکندگی و سو به سویی رها می شود و در می یابد که سروکار او تنها با یک نفر است و خود را یکسر به آن یکی که به تنهایی کل جهان است تسلیم می کند. 
الهی 
من از تو روی نخواهم به دیگری آورد. 
که زشت باشد هر روز قبله ی دگری. 
سعدی

جوهر دین 
روی از خود به سوی خدا آوردن است ، آنچه خدا دوست دارد و می پسندد ،آنچه خدا به دان رضایت دارد.  
جوهر دین  
دل در گرو محبت خدا نهادن است وتسلیم او شدن است { مسلم} 
خدا 
میل به ناحق نمی کند 
 مسلمان و متقی هم میل به ناحق نمی کند. 
 چه رسد که به ناحق بپردازد ! 
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم / حافظ  
چرا ؟ چون دلدار نمی پسندد.
 جامه ی کس سیه و دلق خود ارزق نکنیم / حافظ
چرا ؟ چون دلدار نمی پسندد. 
جوهر دین جز آنچه  را که جانان پسندد نیست.
جوهر دین از جمله اسلام همین است که : 
که به خدا تسلیم شویم و پا در صراط مستقیم و محکم الهی نهیم . 
قل انی هدانی ربی الی صراط المستقیم / 163 انعام

چرا مکرر در ادبیات فارسی می خوانیم که 
مسلمانان ، مسلمانان ، مسلمانی ،مسلمانی. 
از این آیین بی دینان ،پشیمانی ،پشیمانی. 
مسلمانی کنون اسمی است بر ترتیب و آدابی. 
دریغا کو مسلمانی ، دریغا کو مسلمانی. 
سنایی 

یعنی ای کسانی که نام مسلمان بر خود نهاده اید ، به حقیقت تسلیم و به جوهر دین بازگردید. 
یا  ایهاالذین آمنوا ، آمنوا./136 نسا 
ابراهیم خلیل ع فرمود : 
من فرمان یافتم که نخستین مسلمانان و تسلیم شدگان به امر خدا باشم 
/ 163انعام()← بذالک امرت و انا اول المسلمین

شیخ محمود شبستری رحمت الله علیه در گلشن راز می سرآید : 
به باطن نفس ما چون هست کافر. 
مشو راضی بدین اسلام ظاهر. 
برو هر لحظه ایمان تازه گردان. 
مسلمان شو ،مسلمان شو ،مسلمان. 

این که ابراهیم خلیل الله فرمودند : 
محیا و ممات یعنی زندگی و مرگ من  برای خداست  163 انعام 
یعنی تمام اطوار زندگی من برای خداست ،جوهر دین من ،جوهر مسلمانی من همین است که { همه چیز من برای خدا و در راه خدا ودر رضایت حق و حقیقت } است  : 
چه زندگی وحیاتو چه مرگ و ممات. 

به قول حافظ : 
ما در ،درون سینه هوایی نهفته ایم. 
بر باد اگر رود سر ما ، زآن هوا رود.

جوهر دین ،جوهر مسلمانی و تسلیم به فرمان خدا  
 ،حقیقت ایمان ،همان { تقواست}  
اگر سخن می گوییم ،درس می دهیم ،باید از خود بپرسیم چه در سر داری ؟ 
اگر دلی را می جوییم  ،اگر حکمتی را می گوییم ،اگر غبار کدورتی را بر می گیریم ،اگر شهادتی بر نجات بی گناهی می دهیم ، باید از خود بپرسیم چه در سر داری ؟ اگر کتابی می نویسیم ، اگر سخن ارزنده ای بر زبان می آوریم ،باید از خود بپرسیم آیا در این کتاب ودر این سخن ،چراغی هست که راه کسی را روشن کند ؟ یا مرهمی هست که زخم کسی را التیام بخشد ؟ 
آیا در انجام کارهای خود { جوهر دین } که بزرگداشت فرمان خدا و شفقت بر خلق خداست ،لحاظ شده ؟ عشق به زیبایی دانایی و نیکوکاری در آن لحاظ شده ؟ ویا به قول حکیم طوس فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد : 

زیان کسان در پی سود خویش. 
بجویند و دین اندر آرند پیش.

اگر چنین است که برای خدا و رضایت خدا و دوستی خدا می نویسیم و سخن می گوییم و عبادت می کنیم و معامله می کنیم و عشق مهر می ورزیم پ طبابت میکنیم و..... انجام دهیم  با خاطری خوش که آن چه  محبوب پسندد نیکوست 

نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است. 
فدای قد تو هر سرو بن که در لب جوست. 
حافظ 
و 
خداحافظ.

در تحریر این درس از کتاب  [ در صحبت قرآن ] استاد دکتر حسین الهی قمشه ای  استفاده کرده ام ،برای مطالعه ی بیشتر مراجعه بفرمائید. 
تا *درس سحر *دیگر و به شرط عمر خدا نگهدار
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
قوانین کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . درخواست کتاب های کمیابراهنمای خرید برای خرید از فروشگاه پس از اطمینان از موجودیت و قیمت کالای مورد نظر خود ، میتوانید کالا را به سبد خرید خود اضافه نمایید . برای ثبت نهایی سفارش باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر تا کنون حساب کاربری نساخته اید، ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. ضمانت اصل بودن کالا کلیه کالاها دارای برچسب هولوگرام بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی بر قطعات و اجزای وابسته آنها صورت نگرفته است . کلیه پک کالا بدون کوچکترین آسیب و کم و کیفی از تولید کننده مستقیما خریداری شده و در اختیار مشتری قرار میگیرد. کلیه گارانتی های ارائه شده برای کالاها نیز از جانب شرکت های معتبر و نمایندگان کالاها می باشد.
تایید logo-samandehi
aparatinstagramtelegramfacebookgoogletwiter