menuordersearch
danapub.ir

درس سحر / غفلت 1

۱۳۹۵/۵/۶ چهارشنبه
(0)
(0)
درس سحر / غفلت 1
درس سحر / غفلت 1
بسم الله الرحمن الرحیم
 
الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
سلام و درود خدا بر شما و درگذشتگان شما
 
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
 
روز پنجشنبه ،روز دعا و روز زیارت اهل قبور است ، در واقع روز کنار زدن پرده ی غفلت  است. اگر توفیق یابیم .
 
درس سحر امروز را  اختصاص می دهم به { غفلت}
 
حکیم نظامی در صفحه ی 81 کتاب مخزن الاسرار تصحیح حسن وحید دستگردی  می سرآید :
 
ای من غافل شده دنیا پرست .
بس که زنم بر سر این کار دست .
 مال کسان چند ستانم به زور .
غافلم از مردن و فردای گور .
 تا کی و کی دست درازی کنم .
با سر خود بین که چه بازی کنم .
 
ودر روز قیامت به آدمی خطاب شود :
که همانا تو از این احوال در غفلت و بی خبری بودی ، پس ما پرده از پیش چشمت برداشتیم و امروز چشمی بینا و تیز بین تو را عطا شده است / سوره ی ق آیه ی 22
 
بنابراین روز قیامت روز بینایی است ،روز آگاهی است و روز آشنایی است  و چقدر سخت است که آدمی چشمش را باز کند و ببیند آن کس را که مورد ظلم قرارداده و حق او را زیر پا نهاده است ودر حق او بی رحمی و ناجوانمردی کرده است عزیزترین کس اوست که { همان خود او باشد }
 
قرعه کم زن که فرس پای توست .
تیر میفکن که هدف رای توست .
همان
 
غفلت پرده و حجابی است که بین ما و حقایق حایل شده است  ، یعنی ما  به سبب غرق شدن در هواهای نفسانی خویش ،چشم نمی اندازیم تا حقیقت را ببینیم و بدین سبب غافل می مانیم  ،آگاهی های نادرست ، تعصبها راه مشاهده ی حقایق را بر ما می بندند.
 
وجدان آدمی به افیون غفلت بی حس می شود ،مال یتیم و صغیر را می خورد ،و باکش نیست . اما آن هنگام که غفلت به هشدارموعظه ای و توبه ای یا در نهایت با رستاخیز مرگ از میان برود شخص یادر این دنیا و یا در جهان آخرت به جهنمی سوزان خواهد افتاد ،در آتشی که هیزمش را مال یتیم و مال مردم و ظلم و تجاوز و غیره برافراشته است ،در خواهد افتاد و هر کس خود آتش خویش است واز درون شعله می کشد و هیچ پناهگاهی و گریزگاهی از آن نیست .
 
به قول ناتانیل هاثورن در کتاب [ مردی که در سینه اش مار داشت]  شخص در آغاز از دیدن مار وحشت می کند ولی به تدریج با آن مار انس می گیرد و مار را در شیشه ( سینه) نگهمیدارد .
وبه قول استفان کرین درکتاب [ نشان سرخ دلیری ]   جوانی که به آزار موری رضایت نمی دهد ،به جایی می رسد که از کشتن صدها هزار نفر باک ندارد .
به نقل از کتاب در صحبت قرآن دکتر حسین الهی قمشه ای صفحه ی 17.
 
مردی سیب فروشی ، سیبها را که باهم فرق زیادی نداشتند ، در دوطبق نهاده و با قیمت گرانتر و ارزانتر می فروخت . کسی پرسید فرق بین سیبها چیست ؟ فروشنده گفت ، هردو از یک باغ برداشت شده است  . پرسیدند پس چرا اختلاف قیمت دارند ؟  گفت سیبها گران قیمت از ملک پدری خودمان و با آب قنات خودمان تهیه شده است  اما آن سیبها ارزانتر ،زمینش غصبی است و با آبی که از همسایه به زور گرفته ایم آبیاری شده است ، 
مرد حرام خوار گفت ،از همان سیب ارزانتر  به من بده ،بعد سر در گوش فروشنده کرد و گفت : از این سیب ارزانتر نداری که مال  یتیم و صغیر در آن آمده باشد ؟
 
چنین است حال مردم بی اعتنا به حلال و حرام و حق و ناحق و به تعبیر قرآن کریم  مال ارث را به تمامی فرو می بلعند ،از آنکه سخت دلبسته ی مال و ثروت اند اما بزودی روزی فرا می رسد که خداوند پرده ی { غفلت} را از جلوی چشمانشان کنار می زند  و جهنم را پیش چشمانشان پدید می آورد تا بگویند( ای کاش برای حیات ابدی خود کار کرده بودیم) .
 
مراجعه بفرمائید به آیات آخر سوره ی فجر
 
عطار نیشابوری در حکایتی از شبلی  چنین آورده است :
روزی سلطان وقت طعام شاهانه برای شبلی فرستاد و شبلی سگان کوچه را جمع کرد و آن طعام را قطعه قطعه کرد و پیش سگان  می انداخت ،سرهنگی بگذشت و با عتاب گفت : چگونه جرأت می کنی غذای سلطانی را جلوی سگان می اندازی ؟
شبلی گفت : آهسته باش ، که اگر سگان بفهمند ای سلطانی است نمی خورند  .
و عجب است که
آدمیان آن طعام را که اگر حیوانی بفهمد نمی خورد، می خورند و غافلند که آن مار و افعی و آتش سوزان است !!
 
ان الذین یاکلون اموال الیتمی ظلما انمایاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا / نسا 1.
 
اعراب صدر اسلام عادت داشتند که هرگاه دسته جمعی به زیارت اهل قبور می رفتند  اما نه برای غفلت زدایی ودر عبرت گرفتن، بلکه برای یاد آوری افتخارات قبیلگی خویش . و نشان دادن برتری قومی و قبیلگی و مباهات کردن به عظام بالیه و استخوانهای پوسیده .
مست ثروت بودند و نشئه ی قدرت  و راست گفته اند اهل معرفت که :
مستی جهل و غفلت و جاه و مقام و ثروت و استغراق در زندگی حیوانی و شهوانی از مستی انگوری  بسی قوی تر و با دوام تر است .
 
در کلمات کوتاه پیامبر اکرم اسلام ص می خوانیم :
استعیذوا بالله ممن سکر الغنی. یعنی از مستی ثروت و قدرت برحذر باشید که بسیار دوام می کند و دیر از آن به هوش می آیید . 
مالی و قدرتی و امکاناتی که باید در راه تکامل خویش صرف کنند  ،همه را ضایع و زایل کردند و باطل و معطل گذاشتند .  وهنگام سوال از آن نعمتها ، ز شرمندگی و سرافکندگی نصیبی برای خود ندارند .

توانگری نه به مال است پیش اهل کمال .
که مال تا لب گور است ،بعد از آن اعمال ./ سعدی
 
و اکنون هم قبایل گوناگون انسانی در همین { غفلت} بسر می برند ،و به همین مستی گرفتارند ،
به قول خانم باربارا تاکمان : در کتاب [ رژه ی حماقت یا سیر نابخردی ]
انسانها نسل پس از  نسل همان اشتباهات و نادانی های پیشینیان را تکرار می کنند
 وبه سبب همان مستی های شیطانی هیچ عبرتی از تاریخ نگرفته اند .
 
روز پنجشنبه ، روز طلب مغفرت برای خود و برای مسافران خاک و عروجی به افلاک باید روز غفلت زدایی باشد و روز عبرت برای ما ، ولی غفلت از مرگ عجب است آن هم در گورستان ، که جای عبرت و آگاهی است ،
که نقد عمر را یعنی استعدادها و ذوق های خود را در زیر خاک غفلت پنهان کنیم .
وبرای نهادن چه سنگ و چه زر .
عطار در منطق الطیر داستان گورکن را نقل می کند که هشتاد سال در قبرستان گور کند و میت دفن کرد ولی هیچ عبرتی نگرفت .
گفت :
این دیدم عجایب حسب حال .
کاین سگ نفسم همی هفتاد سال .
 گور کندن دید و یک ساعت نمرد
یک دمم فرمان یک طاعت نبرد .
 
 
زیارت اهل قبور برای طلب مغفرت و کسب عبرت است ،نه برای سنگ شستن و میوه و شیرینی خوردن ، البته خیرات و مبرات به جای خود نیکوست ولی رفتن به قبرستان ، را هدفی فراتر و والاتر در پی است . 
نگاهی به قبور ،نگاهی عبرت آور بیاندازیم :
 
حق همی گوید چه آوردی مرا؟
اندرین مهلت که  دادم  مرتورا .
 
خداوند می پرسد :
عمر خود را در چه پایان برده ای ؟
قوت و قوت( به تشدید واو ) در چه فانی کرده ای ؟
  گوهر دیده کجا افسرده ای ؟
پنج حس را در کجا پالوده ای ؟
 گوش و چشم و هوش و گوهرهای عرش.
خرج کردی چه خریدی تو ز فرش.
مثنوی مولوی
 
از ما نمی پرسند که چرا اولیا و انبیاء نشدی ؟ می پرسند چرا خود انسانی خودت نیستی ؟ چرا به حیوانیت  سقوط کرده ای ؟ اصلا چرا خودت نیستی ؟  نعمتها بالقوه ی انسانی راکه در اختیارت گذاشتم  چه کردی ؟ استعدادها و فرصت ها و کرامتها که در اختیارت نهادم چه کردی ؟
 
گوش و چشم و هوش و گوهرهای عرش . 
خرج کردی ،چه خریدی تو ز فرش ؟!
 
الهم اغفر لنا ولوالدینا 
وللمومنین یوم یقوم الحساب
التماس دعا
مرتبط با این بخش
درس سحر / غفلت 2
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
قوانین کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . درخواست کتاب های کمیابراهنمای خرید برای خرید از فروشگاه پس از اطمینان از موجودیت و قیمت کالای مورد نظر خود ، میتوانید کالا را به سبد خرید خود اضافه نمایید . برای ثبت نهایی سفارش باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر تا کنون حساب کاربری نساخته اید، ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. ضمانت اصل بودن کالا کلیه کالاها دارای برچسب هولوگرام بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی بر قطعات و اجزای وابسته آنها صورت نگرفته است . کلیه پک کالا بدون کوچکترین آسیب و کم و کیفی از تولید کننده مستقیما خریداری شده و در اختیار مشتری قرار میگیرد. کلیه گارانتی های ارائه شده برای کالاها نیز از جانب شرکت های معتبر و نمایندگان کالاها می باشد.
تایید logo-samandehi
aparatinstagramtelegramfacebookgoogletwiter