انتشارات دانا - ناشر کتاب های کمک آموزشی استاندارد ,

عید امسال، کتاب عیدی بدهیم عید امسال، کتاب عیدی بدهیم انتشارات دانا، به مناسبت سال نو، کتاب‌ « دُر سخن » هدیه و عیدی فرهنگی و نفیس را با تخفیف ویژه، در وبسایت خود عرضه می‌کند. شنبه سی ام بهمن ۹۵ صدق نیت 3 صدق نیت 3 شیطان انسان را از فقر می ترساند ، و به این وسیله از اهداف الهی و مصلحتی اش باز می دارد ، وبه سمت اهداف دنیوی و منفعتی اش سوق می دهد. شنبه بیستم شهریور ۹۵ صدق نیت 2 صدق نیت 2 قضای الهی چنان اقتضا می کند که آدمیان غیر او را نپرستند. شنبه بیستم شهریور ۹۵ صدق نیت 1 صدق نیت 1 براستی اگر بشر ،در هر کار ، به همان نسبت که به حفظ ظاهر می کوشد به اخلاص و پاکی نیت آراسته بود عالم روشن و دلپذیر می شد نه تیره و دل آزار و اسیر تباهی. شنبه بیستم شهریور ۹۵ ندای عدالت 3 ندای عدالت 3 در این فکر بودم که اگر این زن تاصبح در خانه ی امیر ترک بماند حتما شوهرش او را طلاق خواهد داد. یکشنبه سی و یکم مرداد ۹۵ ندای عدالت 2 ندای عدالت 2 براستی این پیر. درزی که بود و در بغداد عصر معتصم عباسی چنین نفوذکلام در امیران گردن کش را از کجا حاصل کرده بود ؟ یکشنبه سی و یکم مرداد ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب