انتشارات دانا - ناشر کتاب های کمک آموزشی استاندارد ,

درس سحر / زیبایی درس سحر / زیبایی آن زیبایی که آدمی را از خداوند غافل کند ، زیبایی نیست بلکه شیطان است. چهارشنبه ششم مرداد ۹۵ درس سحر / نیکویی 2 درس سحر / نیکویی 2 کار نیکو کردن ، موجب شادی و آسایش و رشد و کمال آدمیان است و نوعی کرامت و بخشش محسوب می شود. چهارشنبه ششم مرداد ۹۵ درس سحر / نیکویی 1 درس سحر / نیکویی 1 مسلمان یعنی کسی که تسلیم خداست و پسندد آنچه را جانان پسندد, و تسلیم خدا بودن ،همانطور که عرض کردم ، تسلیم زیبایی بودن است. چهارشنبه ششم مرداد ۹۵ درس سحر / غفلت 2 درس سحر / غفلت 2 وقتی برای زیارت اهل قبور می رویم و به آنها سلام می دهیم مبادا از جمله ی غافلان و غفلت زدگان باشیم که فراموش کرده اند برای چه به این دیار آمده اند ، تنها به صوت قرآن و شستن قبر آنان و توضیح خرما ونقل و میوه و .... اکتفا کنیم. چهارشنبه ششم مرداد ۹۵ درس سحر / غفلت 1 درس سحر / غفلت 1 روز قیامت روز بینایی است ،روز آگاهی است و روز آشنایی است و چقدر سخت است که آدمی چشمش را باز کند و ببیند آن کس را که مورد ظلم قرارداده و حق او را زیر پا نهاده است ودر حق او بی رحمی و ناجوانمردی کرده است عزیزترین کس اوست که { همان خود او باشد } چهارشنبه ششم مرداد ۹۵ صفات متقین 2 صفات متقین 2 از صفات و نشانه های متقین این است که آفریدگار در نظرشان بزرگ و غیر خدا در نظرشان کوچک است . چهارشنبه سی ام تیر ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب